1. Nghĩa vụ của khách hàng
1.1 Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

1.2 Trong trường hợp không có sản phẩm khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để sắp xếp việc thay thế hoặc một sự sắp xếp khác để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn.

1.3 Việc đặt hàng ở bất kỳ đâu trên trang web của chúng tôi không cấu thành hợp đồng, chỉ được thực hiện khi chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn và xử lý thanh toán.

1.4 Chúng tôi có quyền không nhận bất kỳ đơn hàng nào.

1.5 Tất cả hàng hóa được cung cấp tùy vào tình trạng sẵn có.

2. Giao hàng
2.1 Đối với các đơn đặt hàng của tất cả các mặt hàng. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đáp ứng khung thời gian theo chính sách giao hàng, tuy nhiên chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa không đến được trong thời hạn này do những trường hợp mà chúng tôi cho là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

2.2 Đối với việc giao hàng, chúng tôi chủ yếu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh. Người chuyển phát nhanh này sẽ chỉ cố gắng chuyển các mặt hàng ba lần sau đó chúng sẽ được trả lại. Trong trường hợp này hoặc nếu các mặt hàng được trả lại cho chúng tôi do địa chỉ giao hàng không chính xác hoặc không đầy đủ do bạn cung cấp, chúng tôi có quyền chuyển chi phí giao hàng lại.

2.3 Thời gian vận chuyển khác nhau tùy thuộc vào dịch vụ và điểm đến.

3. Hoàn trả hàng
3.1 Chúng tôi sẽ hoàn lại đầy đủ hoặc thay thế cho bất kỳ sản phẩm nào bị lỗi.

3.2 Chúng tôi có thể yêu cầu trả lại chai bị lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp việc này khi cần thiết vào sự thuận tiện của bạn.

4. Chấp nhận đơn hàng và giá cả
4.1 Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng.

4.2 Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để đảm bảo rằng mọi thông tin và tài liệu trên Website là chính xác và cập nhật mới nhất. Tuy nhiên, đôi lúc vẫn có sai sót xảy ra, ví dụ như trường hợp giá sản phẩm không hiển thị chính xác trên trang web hoặc sai giá, tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ liên hệ hướng dẫn hoặc thông báo hủy đơn hàng đó cho quý khách. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào dù đơn hàng đó đã hay chưa được xác nhận hoặc đã bị thanh toán.

5. Khiếu nại
Trong trường hợp có khiếu nại, vui lòng gửi email tới ngucockhanhgiang@gmail.com để cung cấp thông tin chi tiết nhất có thể. Tất cả các khiếu nại sẽ được xác nhận trong vòng 48 giờ và bạn có thể mong đợi một giải pháp đầy đủ cho khiếu nại của mình trong vòng 72 giờ nữa. Bạn sẽ được thông báo nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào ngoài thời gian này. Mỗi khiếu nại sẽ được coi là bí mật và sẽ có sự tham gia của quản lý cấp cao.

6. Quy định về bảo mật
6.1 Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

6.2 Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

6.3 Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.