Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 
– Chủ tài khoản: 
– Chi nhánh: 

2. ACB
– Số tài khoản: 
– Chủ tài khoản: 
– Chi nhánh: 

3. Agribank
– Số tài khoản: 
– Chủ tài khoản:
– Chi nhánh: